Uitleg Mogelijkheden RFEM 6

Uitleg over de diverse mogelijkheden van RFEM 6 rn RSTAB 9 Next Generation

Ontwerpsituaties voor hout, staal, beton en aluminium normcontroles
Ontwerpsituaties voor hout, staal, beton en aluminium normcontroles In RFEM en RSTAB kun je ontwerpsituaties aangeven. Ontwerpsituaties zijn voor de divers...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:50 AM
Verschil tussen effectieve lengtes en randvoorwaardes voor staal
Verschil tussen effectieve lengtes en randvoorwaardes voor staal In RFEM en RSTAB kun je voor stalen staven effectieve lengtes of randvoorwaardes definier...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:51 AM
Deactiveren van objecten (staven, steunpunten, e.d.)
Deactiveren van objecten (staven, steunpunten, e.d.) In RFEM / RSTAB kun je per belastinggeval of -combinatie een andere stijfheidsmatrix gebruiken. Hi...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:51 AM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met Steel Design)
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met Steel Design) De volgende vier klassen van doorsneden kunnen worden onderscheiden: Klass...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:52 AM
Bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM
Bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM De rekensoftware RFEM en RSTAB hebben de mogelijkheid van niet-lineaire steunpunten. V...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:53 AM
Instabiliteit tonen van een constructiemodel
Instabiliteit tonen van een constructiemodel In RFEM is het mogelijk om de instabiliteit van een 3D constructiemodel te tonen. Dit is een handige optie om...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:53 AM
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen 2 Finite Elements 2.1 Finite Elements from Topological Point of View Table 2.1: Construction Models i...
Di, 26 Okt, 2021 at 7:59 AM
Starre Koppelingen en Knoopverhinderingen
Starre Koppelingen en Knoopverhinderingen Starre koppelingen in de 3D rekensoftware RFEM verbinden lijnen van vlakken met lijnen van andere vlakken. Ga in...
Di, 26 Okt, 2021 at 8:00 AM
Lastexcentriciteiten ingeven in RFEM 6
Lastexcentriciteiten ingeven in RFEM 6 In RFEM 6 kunt u een excentriciteit ingeven voor knoop, lijn en staaflasten. Op deze wijze is het niet langer noodza...
Di, 26 Okt, 2021 at 8:00 AM
Aanpassing van NEN - EN 1992-1-1 versie 2020
Aanpassing van NEN - EN 1992-1-1 versie 2020 De aanpassing van de NEN - EN 1992-1-1 versie 2020 met betrekking tot de scheurafstand sr,max is als volgt aan...
Di, 26 Okt, 2021 at 8:01 AM