Vergelijk knikcontrole volgens Steel Design for RFEM 6 en Technosoft


Wij hebben een vergelijk gemaakt tussen de knik- en kipcontrole volgens Technosoft (https://www.technosoft.nl) 2D raamwerken, release 6.77, en Steel Design for RFEM van RFEM 6, versie 6.04.0003, de addon voor staalcontrole volgens o.a. de Eurocode 3.


Met dank aan Jecon Holding bv voor het aanleveren van de Technosoft uitvoer.


Het geval betreft een 20 [m] hoge kolom met HEB500 profiel, kwaliteit S235. De berekening is geometrisch en fysisch lineair elastisch.De kolom wordt belast door eigen gewicht, sneeuw, dan wel wind van links of rechts.


Bij de controle van de buigknik om de y/z-as is de positie en de werking van de diverse dwarssteunen belangrijk. Op bladzijde 10 van de Technosoft uitvoer staan de kniklengtes vermeld. De kniklengte in y-richting is 20 [m] en in z-richting 5[m]. De kiplengte is maximaal 5 [m].


In RFEM 6 worden de dwarssteunen aangeven via de effectieve lengtes voor staven. Er zijn drie tussenknopen gemodelleerd voor de kolom/staaf. Op elke tussenknop is een verhindering toegepast.De drie tussenknopen zijn vast in de lokale y-richting en worden verhinderd om te roteren om de lokale x-as. In praktijk betekent die dat beide flenzen horizontaal worden ondersteund.


Het resultaat van de uitvoer voor Technosoft is als volgt: (bladzijde 10 en 11)Conclusie: De controle volgens artikel 6.3.3. is maatgevend en de unity check is 0.789. Voor de knik om de y-as wordt kromme 'A' gebruikt en voor knik om de z-as 'B'.


In RFEM 6 - Steel Design for RFEM 6 is de uitvoer als volgt:Gedetailleerde uitvoer Stabiliteitcontrole:


De unity check van Steel Design for RFEM 6 is nagenoeg gelijk aan Technosoft: 0.783. De gehanteerde knikkromme zijn idem gelijk aan Technosoft.


Er is een klein verschil in het ideaal kritisch kipmoment, Mcr. RFEM 6 bepaalt deze via een eigenwaarde solver die over het algemeen gunstigere waardes geeft, maar ook meer gevallen kan behandelen. Om deze reden is Mcr in RFEM 6 ongeveer (4105/3703) 10% hoger.


In zoomend op de unity check zijn wij ook dat het aandeel uit normaalkracht en buigend moment voor beide programma's hetzelfde is: