Distributievlakken voor Lastafdracht vlakken


Het is mogelijk in RFEM 6 om rekening te houden met de verdeling van de daadwerkelijke dakbeplating in een dakvlak. Deze wijze van aanbrengen zorgt voor verschillende distributie, waarbij de verhoging van de last maximaal 25% kan worden.


Zie artikel: https://mscengineering.freshdesk.com/a/solutions/articles/8000096565 over de lastafdracht vlakken.


Voor een vlak van het type 'Lastafdracht' selecteer de optie 'Lastverdelings factor...'Er is nu een derde tabblad zichtbaar 'Lastverdeling Factoren'.


Standaard krijgen alle staven een factor van '1'. Het is mogelijk om staven een andere factor te geven, waardoor je het volgende resultaat kan krijgen.


Het resultaat is vervolgens als volgt:


Het linkervlak heeft WEL factoren en in het rechter vlak hebben alle staven een lastfactor 1.0.