Water accumulatie toepassen in RFEM 6


Vanaf versie 6.03.0006 is het mogelijk om de niet-lineaire belasting van het lasttype 'Accumulatie' toe te passen in RFEM 6 voor vlakken. Met de optie 'Hoeveelheid neerslag' is het mogelijk om de hoeveelheid regen te limiteren op basis van mm2/m2.


Wateraccumulatie last in RFEM 6


Op basis van de theorie van de grote verplaatsingen wordt de belasting op elke vlak toegepast. Het wordt aanbevolen om de last als last op een Vlakverzameling aan te brengen. Een vlakverzameling is een verzameling aangesloten vlakken. Op deze wijze weet RFEM te bepalen naar welke lagere vlakken het water stroomt.


Definieer in de relevante belastinggevallen en -combinaties de 'Instellingen voor statische berekening' op basis van 'Grote Vervormingen'.Het resultaat van de berekening toont natuurlijk de vervorming, maar ook via de vorm uitvoer in RFEM 6, het waternivo en de waterhoogte.