Uitleg RFEM/RSTAB

Deze folder bevat meer uitleg over uw rekensoftware RFEM of RSTAB

Belastingcombinaties toepassen in RFEM / RSTAB add-on modules
Belastingcombinaties toepassen in RFEM / RSTAB add-on modules  In RFEM is het mogelijk om toetsingen uit te voeren van belastinggevallen, -combinaties...
Ma, 29 Jun, 2020 at 1:47 PM
Resultaat van staaf 'Niet Berekenbaar' in module RF-STEEL EC3
Resultaat van staaf 'Niet Berekenbaar' in module RF-STEEL EC3 Wanneer het resultaat van controle in RF-STEEL EC3  'Niet berekenbaar' is...
Di, 22 Sep, 2020 at 4:33 PM
Spanningen controleren met RF-STEEL EC3
Spanningen controleren met RF-STEEL EC3 Met de add-on module RF-STEEL 5.xx is het mogelijk om elastische spanningen in staven en vlakken te controleren....
Do, 22 Aug, 2019 at 2:27 PM
Het bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM
Het bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM De rekensoftware RFEM en RSTAB hebben de mogelijkheid van niet-lineaire steunpunte...
Do, 22 Aug, 2019 at 2:27 PM
Theoretische achtergrond RFEM - Berekening
Theoretische achtergrond RFEM - Berekening 1 Calculation RFEM uses the finite element method based on the updated Lagrangian formulation and the displacem...
Do, 22 Aug, 2019 at 2:28 PM
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen 2 Finite Elements 2.1 Finite Elements from Topological Point of View Table 2.1: Construction Models i...
Ma, 9 Mrt, 2020 at 10:31 AM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met RF-STEEL EC3)
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met RF-STEEL EC3) De volgende vier klassen van doorsneden kunnen worden onderscheiden: Klass...
Do, 22 Aug, 2019 at 2:30 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.1. - Rekenwaarde van prismatische, op druk belaste staven
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.1. - Rekenwaarde van prismatische, op druk belaste staven 6.3.1.1. Knikstabiliteit Volgens formule 6.46 geldt de volgen...
Do, 22 Aug, 2019 at 2:31 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.2. - Prismatische, op buiging belaste staven
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.2. - Prismatische, op buiging belaste staven Een ligger met een open doorsnede, belast door een buigend moment in de sterke...
Do, 22 Aug, 2019 at 2:03 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.3. - Prismatische, op buiging en druk belaste staven
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.3. - Prismatische, op buiging en druk belaste staven Tenzij een geometrisch niet-lineaire tweeordeberekening is uitgevoerd waa...
Do, 22 Aug, 2019 at 2:22 PM