Uitleg RFEM/RSTAB

Deze folder bevat meer uitleg over uw rekensoftware RFEM of RSTAB

Het bezwijken van een funderingspaal modelleren in de rekensoftware RFEM
De rekensoftware RFEM en RSTAB hebben de mogelijkheid van niet-lineaire steunpunten. Voor deze steunpunten kunnen diagrammen ingegeven worden, zodat het ged...
Ma, 17 Jun, 2019 at 3:12 PM
Theoretische achtergrond RFEM - Berekening
1 Calculation RFEM uses the finite element method based on the updated Lagrangian formulation and the displacement formulation. 1.1 Nonlinearity Nature i...
Do, 7 Feb, 2019 at 11:49 AM
Theoretische achtergrond RFEM - Eindige Elementen
2 Finite Elements 2.1 Finite Elements from Topological Point of View Table 2.1: Construction Models in RFEM 2.2 List of All Elements The finite elemen...
Ma, 11 Feb, 2019 at 5:47 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met RF-STEEL EC3)
NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met RF-STEEL EC3) De volgende vier klassen van doorsneden kunnen worden onderscheiden: Klass...
Di, 11 Jun, 2019 at 1:46 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.1. - Rekenwaarde van prismatische, op druk belaste staven
Bron van de afbeeldingen: Nederlands Normalisatie Instituut, NEN-EN 1993-1-1. 6.3.1.1. Knikstabiliteit Volgens formule 6.46 geldt de volgende toets ...
Ma, 27 Mei, 2019 at 3:54 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.2. - Prismatische, op buiging belaste staven
Bron van de afbeeldingen: Nederlands Normalisatie Instituut, NEN-EN 1993-1-1.  Een ligger met een open doorsnede, belast door een buigend moment in de s...
Di, 11 Jun, 2019 at 2:35 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.3. - Prismatische, op buiging en druk belaste staven
Tenzij een geometrisch niet-lineaire tweeordeberekening is uitgevoerd waarbij de in 5.3.2 gegeven imperfecties zijn gebruikt, behoort de stabiliteit van pri...
Di, 4 Jun, 2019 at 5:10 PM
NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.4. - Algemene Methode voor de controle van knik en kip van constructieve onderdelen
Volgens de NEN-EN 1993-1-1 wordt/mag artikel 6.3.4 toegepast/toegepast worden, als artikels 6.3.1, 6.3.2 en 6.3.3. niet van toepassing zijn. Artikel 6.3.4 i...
Ma, 17 Jun, 2019 at 4:06 PM
De invloed van de Nederlandse nationale bijlage op de staalcontrole volgens de Eurocode 3
In RF-STEEL EC3 add-on module kan je naast de [Detail...] instellingen ook enkel instellingen van de Nederlandse nationale bijlage [Nat. Bijlage...] voor ge...
Wo, 5 Jun, 2019 at 4:24 PM
Een toog van een stalen ligger ingeven en controleren in RF-STEEL EC3
Gebruikers van RFEM en RSTAB kunnen een extra toog ingeven voor dakliggers. Tijdens de normcontrole volgens de Eurocode 3 houdt de add-on RF-STEEL EC3 vervo...
Do, 16 Mei, 2019 at 10:43 AM