Resultaat van staaf 'Niet Berekenbaar' in module RF-STEEL EC3

Wanneer het resultaat van controle in RF-STEEL EC3  'Niet berekenbaar' is Kan dit de volgende oorzaak hebben. 


Niet berekenbaar van staaf in RF-STEEL EC3


Foutcode ER061 : Kleinste vergrotingsfactor > 1

of ER061) Min. verhoging rekenbelasting Alpha,cr op <1.


De meest voorkomende oorzaak van deze melding is het ontbreken van kipsteunen. 

Wanneer er gekozen wordt om volgens in de RF-STEEL EC3  de stabiliteit te berekenen volgens de algemene methode 6.3.4, worden alle staafverzamelingen automatisch ook gecontroleerd op kip. 


Algemene methode voor stabiliteitscontrole in RF-STEEL EC3Wanneer de staafverzameling(en) geen goed gedefinieerde kipsteunen hebben wordt de lengte van de staafverzameling beschouwd als 1 lange ongesteunde ligger.

De kniklengte van de ongesteunde ligger kan zo behoorlijk groot zijn. 


Beter is om NIET de algemene methode voor stabiliteit te kiezen MAAR de methode 6.3.1 tot 6.3.3. 

Dan wordt zichtbaar wat de eigenschappen van de te controleren staafverzameling(en) zijn. 


Stabiliteitscontrole volgens 6.3.1 tot 6.3.3 in RFEM rekensoftware


Nu is de kniklengte van de staafverzameling zichtbaar. 

L,cr van 20 meter. 


Door de kip en torsieknik mogelijkheid uit te zetten voor de lange ongesteunde ligger ( de gehele staafverzameling), wordt de controle voor de staafverzameling niet uitgevoerd. 

kniklengte van staafverzamelingen in RF-STEEL EC3


Het mogelijk om de ondersteuningen en daarmee de kniklengtes voor de staafverzameling aan te passen.


kniklengtes aanpassen in staafverzamelingen.


Ook is het beter is om ook GEEN resultaatcombinaties (RC) toe te passen bij de controle, maar alleen belastingcombinaties (BC). Zie ook het artikel van Dlubal hierover. 


https://www.dlubal.com/en/support-and-learning/support/faq/003491 


-----------------------------

Eurocode 3 doorsnedes


Het kan het geval zijn dat de profieldoorsnede van de te controleren staaf in RF-STEEL EC3 niet binnen de doorsnede classificatie van de Eurocode 3 valt. 

( bijvoorbeeld dikke doorsnedes of dunwandige klasse 3 en 4 profielen) De RF-STEEL EC3 module kan deze doorsnedes niet controleren.