Lasteffecten van RFEM gebruiken in IDEA CONNECTION met CODE CHECK MANAGER.

Lees ook ons andere artikel. 

https://support.msc-engineering.nl/support/solutions/articles/8000080300-bim-link-naar-idea-connection-code-check-manager


Of direct de artikelen van IDEA hierover. 


https://www.ideastatica.com/bim-links/  

 

https://www.ideastatica.com/support-center/code-check-manager-commands 


https://www.ideastatica.com/support-center/code-check-manager-features


  • De BIM import vanuit RFEM gaat vanaf versie 20 anders met de nieuwe CODE CHECK MANAGER;

            https://www.ideastatica.com/bim/rfem-and-rstab-steel


---------------------------------

BELANGRIJK:


1) Voordat u RFEM modellen inleest vanuit RFEM naar IDEA Connection moet u er voor zorgdragen, dat ALLE belastinggevallen zijn berekend. 

De Code Check Manager importeert geen (niet-) lineaire combinaties of belastinggevallen ( of resultaatcombinaties), maar stelt de resultaten de CODE-CHECK-MANAGER samen op basis van superpositie en de veiligheidsfactoren zoals deze zijn ingegeven door de gebruiker in RFEM. 

Er worden dus geen niet-lineaire combinaties op de wijze ingelezen zoals gedefinieerd in RFEM. 


2) Knooplasten die zijn aangebracht op een knoop in RFEM , worden niet geëxporteerd naar IDEA Connection. Men dient via staafbelastingen eventuele geconcentreerde belastingen aan te brengen. IDEA importeert namelijk alleen snedekrachten in een staaf!


https://www.ideastatica.com/support-center/import-of-loads-from-fea-software

----------------------------------


Voor stalen knopen die berekend worden in IDEA CONNECTION kan een constructeur automatisch alle berekende snedekrachten (N/Vy/Vz/Mx/My/Mz) vanuit RFEM via de directe koppeling importeren in IDEA CONNECTION.


Meestal is het aantal berekende combinaties groot (meer dan 10). IDEA CONNECTION voert een niet-lineaire berekening uit, zodat het zinvol is om het aantal te berekenen combinaties te reduceren. Het reduceren van het aantal combinaties is optioneel. In dit artikel leggen wij uit hoe de reductie van combinaties werkt.


Optie 1) Geen reductie (handmatige keuze van belastinggevallen en -combinaties. 


Tijdens het importeren van de staalverbinding naar IDEA,  is er de mogelijkheid om het aantal berekende combinaties exact gelijk te houden aan het aantal berekende combinaties in RFEM. Op deze wijze kan een constructeur goed controleren of alle snedekrachten op de juiste wijze zijn geëxporteerd naar IDEA CONNECTION.


Onderstaande afbeelding toont een overzicht van een aantal berekende snedekrachten in RFEM, zie ook het bijgevoegd RFEM 5 bestand.


Berekende snedekrachten volgens een belastingcombinaties in RFEM


Via het menu > Add-on Modules > Externe modules > IDEA STATICA STEEL kan een constructeur voor een project de in RFEM berekende lasteffecten exporteren.

IDEA StatiCa Steel BIM in RFEM

1) Selecteer eerst de knoop en  druk in de CODE CHECK MANAGER op CONNECTION ( bij 3) 

Selecteren van de Knoop in RFEM voor IDEA


Code check manager BIM RFEM IDEA


Controleer vervolgens de geïmporteerde staven in IDEA CONNECTION en zet de gewenste staaf op 'dragende staaf'.


Het is nu mogelijk om op Finish /Eindig te drukken ( bij 5) zodat IDEA zelf alle maatgevende belastingen combineert en zelf het juiste aantal belastingen aanmaakt.  Hier vormt zich dus een automatische reductie van het aantal belastinggevallen en -combinaties. 


In dit geval zou dat een reductie opleveren naar 11 belastingcombinaties. 

Automatische reductie van belastingcombinaties in IDEA


Handmatig Selecteren


Je kunt ook Handmatig selecteren welke belastinggevallen en combinaties mee moeten worden genomen in de export.   

(Bij 4) Selecteer 'Definition of Loads'


IDEA CONNECTION deelt vervolgens alle belastinggevallen en -combinaties waarvan snedekrachten bekend zijn onder bij Blijvend / Veranderlijk en Combinaties.  De bij de lastgroep 'Combinaties' getoonde veiligheidsfactoren zullen niet worden gebruikt. De snedekrachten zijn immers al berekend met de noodzakelijke belastingfactor. 

IDEA CONNECTION heeft namelijk de mogelijkheid  om op basis van de belastinggevallen zelf combinaties te maken. Deze mogelijkheid wordt niet in dit artikel besproken.


Lastgroepen in IDEA in CODE CHECK MANAGER


Klik op NEXT > Verder. 


In het volgende venster worden alle Omhullende combinaties getoond. Automatisch worden de 14 RFEM combinaties geselecteerd. Voer eventueel een naam in voor de omhullende combinatie en druk op Next >Verder.


belastingcombinaties selectie in CCM


Vervolgens worden de resultaatklasses in IDEA CONNECTION getoond. In dit geval van handmatige keuze dien je ervoor te zorgen dat de RC1 leeg is.  

Resultaatcombinatie verwijderen

Daarna dien je alle betreffende combinaties handmatig toe te voegen. 


belastingcombinaties vullen in IDEA


klik op 'FINISH/Eindig'


Vervolgens ga je terug naar het hoofdscherm van de CODE Check manager en klik je weer op FINISH>Eindig. 


Code Check Manager

Vervolgens dien je de gedefinieerde verbinding te openen met 'OPEN'


Openen van gedefinieerde verbinding in IDEA

In dit geval resulteert dit in 14 belastingcombinaties.


belastingcombinaties in CONNECTION