Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-Concrete Deflect


Een gebruiker van de add-on module RF-CONCRETE Deflect kan een doorbuigingscontrole volgens de formules voor de gereduceerde stijfheden van de Eurocode 2 voor betonvloeren uitvoeren.


Selecteer daarvoor de van toepassing zijnde bruikbaarheidsgrenstoestand belastingcombinaties (quasi-blijvend of frequent of karakteristiek) in RF-CONCRETE Surfaces add-on module van RFEM.


Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Surfaces


Stel bij details in voor welk type bruikbaarheidsgrenstoestand combinatie de berekening van toepassing is:


Doorbuigingscontrole uitvoeren in bruikbaarheidsgrenstoestand met RF-CONCRETE Deflect


In het tabblad vervormingscontrole kan de gebruiker de grens van de vervormingscontrole instellen:


Vervormingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Surfaces


Na de berekening kan de gebruiker de berekende doorbuiging inclusief krimp, kruip en trekverstijving (tension-stiffening) controleren via:

Vervormingen controleren met RF-CONCRETE DeflectDoorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Deflect


of de UNITY CHECK:


Vervormingen unity check met RF-CONCRETE Surfaces