Belastingcombinaties toepassen in RFEM 5 / RSTAB 8 add-on modules 


In RFEM is het mogelijk om toetsingen uit te voeren van belastinggevallen, -combinaties en omhullende resultaatcombinaties.


In veel gevallen zien wij gebruikers omhullende resultaatcombinaties gebruiken in add-on modules om toetsingen uit te voeren. Dit kan handig zijn als er slechts lineair elastisch wordt gerekend, zie ook:


https://mscengineering.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000063706-het-voordeel-van-resultaatcombinaties-bij-lineaire-berekeningen


Wij adviseren echter om altijd de van toepassing zijnde belastingcombinaties te selecteren in de add-on modules in plaats van een enkele of meerdere resultaat combinaties, zie schermafdruk:


Selectie van één omhullende resultaatcombinatie


Bovenstaande selectie geeft het volgende resultaat:Het resultaat geeft aan dat de IPE400 niet voldoet voor de resultaatcombinatie in staaf 12 op positie x = 4.099 [m]. Grafisch kan de positie gecontroleerd worden in het RFEM scherm, zie schermafdruk.Als we echter alle belastingcombinaties die onderdeel zijn van de resultaat combinatie RC1 selecteren dan is het resultaat als volgt:
Per belastingcombinatie is het resultaat voor de maatgevende staaf en positie te controleren. Zo is te zien dat BC18 t/m B19 het probleem veroorzaken. De constructeur is nu beter in staat om adequate maatregelen te nemen.