De invloed van de Nederlandse nationale bijlage op de staalcontrole volgens de Eurocode 3

In RF-STEEL EC3 add-on module kan je naast de [Detail...] instellingen ook enkel instellingen van de Nederlandse nationale bijlage [Nat. Bijlage...] voor gewoon staal of roestvast staal volgens de EN 1993-1-4 instellen.


Instellingen van de Nederlandse nationale bijlage van de Eurocode 3


De parameters voor kip zijn van belang voor de kipcontrole volgens artikel 6.3.2, zie link: Link naar Artikel over controle 6.3.2 (kip)

In de meeste gevallen zal een constructeur de imperfectiefactor, αLT, niet willen aanpassen. 

In rekenvoorbeeld over de kipstabiliteit van een ligger volgens artikel 6.3.2. is er met een aanpassingsfactor f gerekend. Wordt er zonder factor f aanpassing gerekend, dan is de Unity Check 1.09 / 0.939 = 1.16. Als er volgens formule 6.56 (Conservatief) wordt gerekend dan is de U.C.-waarde ook 1.16.


Invloed van de aanpassingsfactor f op de normcontrole volgens de Eurocode 3


Let op! Als men voor voorbeeld: Prismatisch op druk belaste staaf volgens artikel 6.3.3. het rekenvoorbeeld volgens Bijlage A wil berekenen dan dient men dat aan te passen volgens [1 volgens bijlage A]. De Unity Check is dan aanzienlijk gunstiger en verandert van 0.958 naar 0.802. Volgens de Nationale Bijlage mag bijlage A echter NIET worden gebruikt.


Bij het artikel over de algemene methode volgens 6.3.4. is er een T-profiel toegepast. Dit was mogelijk door de instelling bij 'Algemene methode volgens 6.3.4' [Ook toestand voor niet-I-profielen]. De knop [Gebruik altijd algemene methode voor stabiliteitsberekening volgens 6.3.4] past de algemene methode altijd toe voor prismatische staven met alle typen profielen.


De knop [Gebruik interpolatie volgens vergelijking 6.66] past vergelijk 6.66 toe op de algemene methode volgens 6.3.4.

Vergelijk 6.66 volgens NEN-EN 1993-1-1 zoals verwerkt in de rekensoftware RFEM


De Unity Check is dan ongunstiger en verandert van 0.60 naar 0.66.


Wordt je U-profiel belast door scheve buiging of door buiging om de z-as dan is de Naumes methode toepasbaar, zie bijlage. De methode door Naumes is gebaseerd op de genormaliseerde Europese kipkrommes met de aangepaste factor alpha*, de interactie tussen buigknik en kip volgens vergelijk 6.66 kan dan worden overgeslagen.


Berekening volgens Naumes zoals geimplementeerd in RF-STEEL EC3


Het resultaat van de Unity Check is dan als volgt:


Resultaat van de normcontrole volgens de Eurocode 3 voor scheve buiging op een U-profiel