NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.3. - Prismatische, op buiging en druk belaste staven

Tenzij een geometrisch niet-lineaire tweeordeberekening is uitgevoerd waarbij de in 5.3.2 gegeven imperfecties zijn gebruikt, behoort de stabiliteit van prismatische staven met dubbel-symmetrische doorsnede die niet gevoelig zijn voor vervormingen van het profiel ten gevolge van niet-vormvastheid te zijn getoetst, zoals in de volgende bepalingen is aangegeven, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen:


— staven die niet gevoelig zijn voor vervormingen door torsie, bijvoorbeeld ronde buizen of profielen waarvoor torsie is verhinderd;

— staven die gevoelig zijn voor vervormingen door torsie, bijvoorbeeld staven met een open (niet-gesloten) doorsnede en waarvoor de torsie niet is verhinderd.


Het voorbeeld van het artikel over buigknik wordt gebruikt om de interactie tussen buiging en druk te controleren volgens artikel 6.3.3.: Artikel over Druk in Prismatische Staaf


Resultaat voor de y-as:


1)    Berekening Elastisch Kritisch Buigend Moment: 

Elastisch kritisch buigend moment


2)    Slankheid:

Slankheid van de ligger


3)    Knikkromme (volgens doorsnede eigenschappen): b


4)    Grenswaarde slankheid:

Grenswaarde van de slankheid van de ligger


5)    Parameter: β = 0.75


6)    Imperfectie factor: αLT = 0.34 (tabel 6.3)


7)    Hulpfactor: 

Hulpfactor volgens artikel 6.3.1


8)    Reductiefactor:

Reductiefactor volgens artikel 6.3.1


9)    Correctiefactor: (voor parabolisch momentenverloop)

kc = 0.94 (Tabel 6.6)


10)    Aangepaste reductiefactor

Aangepaste reductiefactor volgens artikel 6.3.1 van NEN-EN 1993-1-1

χLT,mod = χLT / f = 0.899


11)    Interactiefactoren kyy en kyz


Tabel B.2 - Annex B


αh = Mh / Ms = 0 / 10 = 0

Cmy = CmLT = 0.95 + 0.05 × αh = 0.95

Interactie factor kyy volgens tabel B.2 - Bijlage B van EN 1993-1-1

kyy = 0.95 × (1 + (0.629 - 0.2) × 0.286) = 0.95 × (1 + 0.8 × 0.286) = 1.067 en is kleiner dan 1.167

kyz = 0.6 × kzz = 0.6 × 1.484 = 0.89


12)    Controle volgens vergelijking 6.61

Controle volgens vergelijking 6.61 van artikel 6.3.3


13)    Interactiefactoren kzy en kzz


Tabel B.2 - Annex B


αh = Mh / Ms = 0 / 10 = 0

Cmy = CmLT = 0.90 + 0.01 × αh = 0.90

Interactiefactor kzy volgens artikel 6.3.3

kzy = 0.934 en groter dan 0.892

Factor kzz volgens artikel 6.3.3


kzz = 1.481 en kleiner dan 1.525


14)    Controle volgens vergelijking 6.62

Controle volgens vergelijking 6.62 van artikel 6.3.3. van NEN-EN 1993-1-1


Resultaat in RF-STEEL EC3 voor artikel 6.3.3.


Controle volgens artikel 6.3.3 in RF-STEEL EC3