NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.1. - Rekenwaarde van prismatische, op druk belaste staven


6.3.1.1. Knikstabiliteit


Volgens formule 6.46 geldt de volgende toets voor de knikstabiliteit van een op druk belaste staaf: 


Formule 6.46 van de NEN-EN 1993-1-1


waarin:            NEd is de rekenwaarde van drukkracht;                Nb,Rd is de rekenwaarde van de knikweerstand van de op druk belaste staaf.


De rekenwaarde van knikweerstand van een op druk belaste staaf behoort als volgt te zijn bepaald: (formule 6.46 en 6.47)


waarin:        Chi de reductiefactor voor de van toepassing zijnde knikvorm.Stap 1:    Berekening van Pcr (sterke en zwakke as)


Stap 2:    Berekening van Niet-dimensionele Slankheid


Stap 3:    Bepaal de knikkromme volgens tabel 6.2Stap 4:    Imperfectiefactor alpha volgens tabel 6.1

Stap 5:    Berekening van PHI-waarde


Stap 6:    Berekening Reductie factor CHI:

Stap 7:    Berekening van Nb,Rd:

Stap 8:    Unity check:


RFEM Voorbeeld - Geïsoleerde knikkolom

Belastingen op kolom HEB 160, lengte 4000 mm


Snedekrachten:


Resultaat:


Resultaat voor de y-as:


1)    Berekening Ncr,y:  

2)    Niet-dimensionele slankheid:    

3)    Knikkromme (volgens doorsnede eigenschappen): B

4)    Imperfectie factor: alpha = 0.34 (tabel 6.1):

5)    Berekening van PHI:  

6)    Berekening van reductiefactor:    

7)    Unity Check:    


Resultaat in Steel Design:    (y-as)


Resultaat voor de z-as:


1)    Berekening Ncr,z:  

2)    Niet-dimensionele slankheid:    

3)    Knikkromme (volgens doorsnede eigenschappen): C

4)    Imperfectie factor: alpha = 0.49 (tabel 6.1):

5)    Berekening van PHI:  

6)    Berekening van reductiefactor:    

7)    Unity Check:    


Resultaat in Steel Design:    (z-as)

Berekening van de knikweerstand voor de z-as volgens de Eurocode 3 in RFEM


   Bron van de afbeeldingen: Nederlands Normalisatie Instituut, NEN-EN 1993-1-1.