In RFEM 3D is het mogelijk om een versnelling op te leggen aan een staaf, Solid of vlak. RFEM rekent dan op basis van de F = massa × versnelling, volgens de wet van Newton, uit, wat per eindige element de optredende belasting is. De integratie van alle belasting per element geeft een staafbelasting, vlaklast of last in de Solid.


Ga naar het menu > Hulpmiddelen > Belasting genereren > Uit BewegingHet mogelijk om belasting uit translaties of uit rotatie te bepalen. Een hulpmiddel stelt de gebruiker in staat om op basis van verschillende snelheden de versnelling te bepalen.


Het resultaat van RFEM is een statische belasting die via de resultaten bekeken kan worden.In bovenstaande afbeelding is de linker kolom een betonnen kolom met veel massa. De blauwe kolom is een HE-balk met verschillende randvoorwaarden.