3D Hal modelleren met RFEM rekensoftware


In RFEM is het eenvoudig om snel een rekenmodel op te zetten van een complete stalen hal.


Met de functie Hulpmiddelen >"Model -Staven genereren " > "3D Hal ", is het eenvoudig om 3D Hallen te modelleren in RFEM rekensoftware, met automatische regelmatige en onregelmatige verdelingen van de staven en velden. 


Zie het korte filmpje van Dlubal hierover.


U kunt de volgende dialoogvensters vinden bij Hulpmiddelen > Model -staven genereren > 3D-hal


3D Hal genereren met 3D hal staven genereren  in RFEM rekensoftware


In het volgende dialoogvenster kunt u de afmetingen ingeven van uw te genereren 3D Hal. 


Zoals:

-Het aantal velden en afmetingen in de lengte en de breedte. 

- De dakrandhoogte en Nokhoogte 

- De verbindingen tussen de portalen ( koppelstaven of gordingen) 

-Type ondersteuning van de kolommen


Eenvoudig rekenmodel 3D Hal genereren met 3D hal in RFEM


In het volgende dialoogvenster kunt u de doorsnedes van de verschillende staven die gebruikt worden definiëren. 


Eenvoudig rekenmodel 3D Hal genereren doorsnedes met 3D hal in RFEM 

Wanneer u kiest voor WEERGAVE>KLEUREN IN GRAFIEKEN VOLGENS>DOORSNEDE, krijgt u een overzichtelijke weergave van de door u gedefinieerde 3D Hal. 


Eenvoudig rekenmodel van 3D Hal opzet met 3D hal in RFEM


Voor meer informatie m.b.t. de aan te brengen belastingen kunt u bij de onderstaande link van Dlubal kijken. 


https://www.dlubal.com/en/news-and-events/news/current-news/2014/2014-05-26-structural-analysis-of-steel-halls 


https://www.dlubal.com/en/support-and-learning/support/knowledge-base/000910