In RFEM 3D kan een gebruiker een zogenaamd adaptief eindige elementennet toepassen. Dit automatisch gegenereerde eindige elementennet verfijnt zichzelf op basis van een bepaald belastinggeval of belastingcombinatie. In bijgaand voorbeeld ziet u het verschil tussen de oude situatie en een nieuwe situatie met een adaptief EE-net voor een betonnen vloer.


Eindige elementen net automatisch laten aanpassen met een adaptief EE-net


Ga naar het MENU > BEREKEN > EE-net instellingen > Adaptief EE-net om deze optie AAN te zetten.