Adaptief eindige elementen net in RFEM 3D


In RFEM 3D kan een gebruiker een zogenaamd adaptief eindige elementennet toepassen. Dit automatisch gegenereerde eindige elementennet verfijnt zichzelf op basis van een bepaald belastinggeval of belastingcombinatie. In bijgaand voorbeeld ziet u het verschil tussen de oude situatie en een nieuwe situatie met een adaptief EE-net voor een betonnen vloer.


Eindige elementen net automatisch laten aanpassen met een adaptief EE-net


Ga naar het MENU > BEREKENEN > EE-net instellingen > Adaptieve Net verfijning om deze optie AAN te zetten.


Adaptieve Netverfijning in RFEM rekensoftware