Snel berekeningsrapporten maken in de rekensoftware RFEM 


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar rekensoftware.eu of voor de link naar Youtube: Link naar Youtube Video


Met de rekensoftware RFEM kunnen constructeurs snel berekeningsrapporten maken en exporteren naar een PDF. Een normaal berekeningsrapport bestaat uit numerieke gegevens, zoals knooptabellen, een opsomming van de gebruikte belastinggevallen en -combinaties en eventuele de berekende vervormingen, reactie- en/of snedekrachten. Daarnaast zal een normaal rapport van de berekening bestaan uit een aantal afbeeldingen of plaatjes, zoals een schermafdruk van de aangebrachte belastingen, een overzicht van de 3D constructie, de snedekrachten, zoals normaalkrachten, dwarskrachten, en buigende momenten, maar ook spanningen. Wij maken in dit artikel snel een berekeningsrapport voor de volgende berekende constructie van een stalen raamwerk.


Belastingen en uiterste momenten in stalen frame in RFEM rekensoftware


In het voorbeeld is gebruik gemaakt van de lineaire resultaatcombinaties van RFEM. Op deze wijze is het mogelijk om via superpositie van de berekende belastinggevallen op een zeer snelle wijze de resultaten van de diverse normcombinaties volgens de NEN-EN 1990 te verkrijgen.


Via een aantal stappen kunnen we het berekeningsrapport samenstellen:


Stap 1    Het toevoegen van eventuele numerieke gegevens

Stap 2    Het toevoegen van de plaatjes van de uiterste grenstoestand

Stap 3    Het toevoegen van de gegevens van de normcontrole volgens de Eurocode 3


Stap 1) Voeg de numerieke gegevens toe


RFEM maakt gebruik van documentsjablonen om op een snelle wijze de juiste samenstelling van tabellen te maken. Vanuit de installatie van RFEM zijn er zes zogenaamde standaard documentsjablonen: invoergegevens met/zonder resultaten, alle hoofdstukken en speciale sjablonen voor staal, beton en kraanbaanliggers. Voor ons voorbeeld kiezen wij via de Project Navigator - gegevens > Berekeningsrapport > Nieuw ... het slabloon voor enkel de 'Invoergegevens'.


Berekeningsrapport sjabloon data invoer in RFEM rekensoftware


Nadat het 'Invoergegevens'  sjabloon geselecteerd is, komt de constructeur in de volgende omgeving van RFEM cq. RSTAB. (Via MENU > Weergave > Zoomen > Twee pagina's kunt u onderstaand beeld krijgen.). Er worden enkel numerieke gegevens getoond op basis van de voorgedefinieerde selectie van onderdelen zoals door Dlubal vastgesteld in het sjabloon 'Invoergegevens'.


Voorbeeld berekeningsrapport invoergegevens in RFEM rekensoftware


Wij kunnen eenvoudig snel de inhoud van het rapport wijzigen via een zogenaamde Wizard. Ga naar 'Berekeningsrapport Navigator' en druk met de rechter muisknop op 'RFEM' en vervolgens op 'Selectie...'.


Onderdelen toevoegen aan berekeningsrapport in RFEM


In het volgende dialoogvenster kun je AAN- of UITzetten, de diverse numerieke onderdelen van het berekeningsrapport in RFEM of RSTAB. Alle de linkerzijde in het vak 'Programma' staan RFEM en eventuele toegepaste add-on's opgesomd. In de diverse tabbladen, zoals 'Globale selektie', 'Modelgegevens'. Via de 'Globale selektie' kan de gebruiker de uit te voeren hoofdstukken aangeven. Via bijvoorbeeld 'Modelgegevens' kan de gebruiker bijvoorbeeld de knopentabel AAN of UITzetten. Tenslotte kan het berekeningsrapport via 'Weergave' (linksonderin het onderstaande dialoog) worden voorzien van een eventueel voorblad of inhoudsopgave.


Opmaak van berekeningsrapport in RFEM


In ons voorbeeld voegen wij een voorblad, en Inhoudsopgave toe. Tevens voeren wij de 'Model basisgegevens', de 'EE-net instellingen', de knopen- en lijnentabel niet uit. Het volgende afdrukvoorbeeld van het berekeningsrapport wordt voor de constructeur zichtbaar. Onderdeel van het voorblad is een 3D isometrische weergave van het rekenmodel.


3D weergave van constructie in berekeningsrapport in RFEM


Stap 2) Voeg afbeeldingen toe aan het rapport van de uiterste grenstoestand


In de tweede stap kan de constructeur met RFEM afbeeldingen van de uiterste grenstoestand (UGT) toevoegen. Het is natuurlijk ook mogelijk om plaatjes van de andere grenstoestanden toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT). De constructeur dient dan enkel stap 2 te herhalen voor de gewenste toestand. In ons voorbeeld maken wij enkel plaatjes van de uiterste grenstoestand. Normaliter worden natuurlijk geen vervormingen volgens de UGT uitgevoerd, maar zal de constructeur slechts de BGT hiervoor gebruiken.


Verlaat de omgeving van het berekeningsrapport via MENU > BESTAND > Afsluiten (ALT + F4) en druk op CRTL + P. De wizard voor het toevoegen van grafische afbeeldingen wordt zichtbaar.

Opmaken van grafische afdrukken in RFEM berekeningsrapport


Selecteer de optie 'Grafische afbeelding' > 'Naar een berekeningsrapport', >'Venster afdrukken' > 'Bulk afdruk...' en de zet de hoogte van de 'Grafische afbeeldingsgrootte en rotatie' op 50% en de rotatie op 0. Druk vervolgens op de speciale knop behorend bij 'Bulk afdruk' (blauwe pijl). 


In het dialoog 'Bulk afdruk' kan de constructeur aangeven, welke plaatjes voor welke hoofdstukken er gemaakt dienen te worden, bijvoorbeeld voor de belastingen (Lasten) of resultaten. 

In ons voorbeeld willen afbeeldingen maken in het aanzicht '-Y' voor alle belastingen.


Plaatjes opmaken en toevoegen in berekeningsrapport in RFEM rekensoftware


Ook kan via het tabblad 'Resultaten' de gewenste afbeeldingen van reactie-, snedekrachten, en/of vervormingen geselecteerd worden. In ons voorbeeld willen de vervormingen Uz, de snedekrachten: N, Vz en My met de bijbehorende reactiekrachten grafisch afdrukken. Het is mogelijk om via 'Belastinggeval / -combinaties' > 'Geselecteerde' een selectie van belastinggevallen of -combinaties te maken, zie bovenstaande schermafdruk, waarbij de omhullende combinatie RC7 en de lineaire combinaties RC1 t/m RC6 zijn geselecteerd. Totaal resulteert de selectie in meer dan 25 afbeeldingen. Druk een aantal maal op [OK] om het afdrukvoorbeeld van het rapport te bekijken.


resultaten globale vervormingen in constructie in berekeningsrapport RFEM


Bovenstaande schermafdruk toont 2 afbeeldingen van 50% voor elke pagina. De snedekrachtenlijnen voor de normaalkracht, dwarskracht en het buigend moment My worden getoond. Men kan een plaatje wijzigen door met de rechter muisknop op een afbeelding te drukken en bijvoorbeeld 'Wijzig' te selecteren. (Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de grootte van het plaatje of meerdere plaatjes aan te passen via 'Eigenschappen'.)


Plaatjes aanpassen in berekeningsrapport in RFEM

Men komt dan terug in de omgeving van RFEM en men kan de afbeelding naar believen aanpassen. Zo wordt in ons voorbeeld enkel de maximale vervorming (Max-waardes) in de resultaatcombinatie RC5 getoond. Druk vervolgens op Terug in het dialoogvenster 'Informatie'.


Plaatjes direct aanpassen in RFEM hoofdscherm


Direct is duidelijk de gewijzigde afbeelding in het berekeningsrapport te zien.


Grafische resultaten belastingcombinaties RFEM berekeningsrapport


Door met de rechter muisknop op de 'Resultaten - Resultaatcombinaties' te drukken in de 'Berekeningsrapport navigator' kan de gebruiker het aantal numerieke resultaten van de vervormingen, snedekrachten en de reactiekrachten aanpassen. In de bijgaande PDF is een berekeningsrapport toegevoegd met enkel het numerieke resultaat van de reactiekrachten van de lineaire combinaties en de omhullende combinatie RC7.


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar rekensoftware.eu