Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl of u kunt ook de Youtube video bekijken via de volgende link: Link naar Youtube Video


Met behulp van de 3D rekensoftware RFEM is de constructeur in staat om de gegevens vanuit REVIT te importeren in RFEM, aan te passen, o.a. de wapening en de snedekrachten te berekenen en deze gegevens vanuit RFEM naar REVIT te exporteren. De werkwijze is als volgt. Zorg er voor, dat RFEM na een succesvolle installatie van REVIT wordt geinstalleerd. Op deze wijze installeert RFEM de plug-in voor RFEM op de juiste manier in REVIT. Na een succesvolle installatie ziet het lint van REVIT er als volgt uit: er is een Dlubal onderdeel bij gekomen.


(Voor het maken van een rekenmodel verwijzen wij naar de handleiding of de instructie van Autodesk's REVIT)


We exporteren het model naar RFEM via RFEM > Export Model. Stel vervolgens de instellingen als volgt in:

REVIT exporteert nu alle gegevens en maakt het volgende model. (t.b.v de zichtbaarheid is een aantal instellingen aangepast: raster, kleur per doorsnede)


Ga naar naar Project navigator - Gegevens > Modelgegevens > 'Maak automatische combinaties' en selecteer NEN-EN 1990. Zie ook artikel: Artikel 'Automatische combinaties'.Dan zullen de volgende combinaties gegenereert worden in RFEM:


U kunt vervolgens het model laten doorrekenen. Eventuele meldingen vanuit de plausibiliteitscontrole kunt u negeren. Vervolgens zijn de resultaten van de snedekrachten, vervormingen en reactiekrachten zichtbaar in RFEM.


Ga vervolgens als u een licentie heeft van RF-CONCRETE Surfaces naar MENU > Add-on modules > Ontwerp Beton > RF-CONCRETE Surfaces en bereken de wapening. (Zie als voorbeeld het bijgevoegde RFEM bestand)


Ga vervolgens naar REVIT en importeer de snedekrachten én de berekende wapening op de volgende wijze:De constructeur kan zelf meer resultaten en zelfs de toegepaste wapening importeren middels het bovenstaande dialoog. Druk op [Start] en importeer alle benodigde resultaten.


Controleer de geimporteerde resultaten via de project Browser (1) en verander de getoonde wapeningsrichting en zijde via 'Analysis Display' (2) en (3).De constructeur kan ook de snedekrachten en de vervormingen in het REVIT model laten tonen via:Mocht het REVIT model nu wijzigen, dan kan de constructeur het REVIT rekenmodel in RFEM herlezen. Alle wijzigingen zullen worden doorgevoerd, maar de instellingen voor de wapening, 'speciale' belastingen en combinates zullen behouden blijven.


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl