Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl 


In RFEM en RSTAB is het heel makkelijk om gegevens m.b.t. het rekenmodel, de belastingevallen en -combinaties en de belastingen te importeren en te exporteren naar MS Excel. In het volgende voorbeeld hebben wij een stalen spant met een overspanning van bijna 22 meter.


In de tabelgegevens zijn de tabellarische gegevens te vinden van alle knopen van het spant. Knoop 1 t/m 6. In andere tabellen worden andere gegevens m.b.t. lijnen, materialen, steunpunten, scharnieren, staven, e.d. getoond. Al deze gegevens kunnen via MENU > Bestand > Exporteren.. > Formaten voor Spreadsheets > Microsoft Excel (*.xls) in één keer worden geëxporteerd en later weer geïmporteerd.


In ons voorbeeld gaan we enkel alle modelgegevens exporteren en de knopen van de geometrie aanpassen en opnieuw importeren.

Zorg er voor dat alle Modelgegevens geëxporteerd worden en druk op [Exporteer].


Alle tabellen met modelgegevens worden geëxporteerd naar Microsoft Excel. Er worden zelfs lege tabellen geëxporteerd. Het is mogelijk voor de gebruiker om zelf een selectie te maken van de tabellen die geëxporteerd moeten worden. Kies in het bovenstaande scherm hiervoor de optie 'Alleen geselecteerde tabellen' en selecteer vervolgens de relevante tabellen. In ons voorbeeld is dit niet gedaan vanwege de eenvoud van de uitleg. 


In het automatische geopende bestand van Microsoft Excel is vervolgens een aantal tabbladen te zien. Elk tabblad is gelijk aan een tabel in RFEM of RSTAB. De nummering 1.1, 1.2, etc. refereert naar de nummering van de tabellen in RFEM. Het is belangrijk deze nummering niet te wijzigen, omdat RFEM op basis van deze nummering de import van de tabellen goed laat verlopen voor alle talen: Nederlands, Engels, etc.


Ga naar de knopentabel en wijzig bijvoorbeeld de overspanning naar 20850 mm en de nokhoogte naar 7500 mm, zie voorbeeld.Ga vervolgens naar RFEM > MENU > Bestand > Importeren... > Formaten voor spreadsheets > Microsoft Excel (*.xls) en importeer enkel tabel 1.1 Knopen. (Dit is sneller dan alle tabellen importeren).Na de import is duidelijk de gewijzigde geometrie te zien. Het is ook mogelijk om andere modelgegevens, belastingen of belastinggevallen cq -combinaties te importeren. 
Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl