Scia modellen importeren in RFEM 5 3D


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rekensoftware.eu 

Scia model naar RFEM rekensoftware via XML export

U kunt ook de video bekijken via Youtube, via de volgende link: Link naar Video Scia XML-export


Het is mogelijk om Scia Engineer modellen te importeren in RFEM 3D via de XML-interface van Scia. Dit betekent dat de gebruiker in Scia een zogenaamd XML-export bestand dient aan te maken. Het *.xml-bestand en het xml.def-bestand dienen gezamelijk ingelezen te worden in RFEM.


Wanneer we in Scia Engineer bijvoorbeeld dit model hebben en willen dit naar RFEM exporteren, gaan we als volgt te werk 


Scia engineer model exporteren naar andere rekensoftware zoals RFEM


Exporteer het zogenaamde TDX-bestand dat als bijlage bij dit artikel is bijgevoegd en sla het bestand op op een handige locatie. Ga in Scia Engineer naar MENU > Tools > XML IO Document. Er wordt om een zogenaamd XML-sjabloon gevraagd. Open het speciale TDX-bestand dat u net heeft gedownload en opgeslagen. 


U komt in de XML-omgeving en aan de linkerzijde ziet u alle onderdelen van het XML-bestand. Ons sjabloon bevat de onderdelen voor knopen, staven, belastinggevallen, belastingen, etc.


XML export omgeving om te exporteren van Scia naar RFEM


Druk op [1] en exporteer/maak het XML-bestand en sla het bestand op op een handige locatie. 


Open RFEM en ga naar MENU > Bestand > Importeren ... Selecteer in het dialoogvenster de optie 'SCIA Engineer (*.xml) en druk op [OK]


Importeren in RFEM vanuit Scia engineer


Selecteer het XML-bestand met de naam van je XML-bestand en druk op [Openen]. Een nieuw bestand wordt gemaakt en na een succesvolle import zijn alle gegevens in RFEM 3D bekend.


Rekenmodel in RFEM geimporteerd vanuit Scia Engineer


Ook belastingen en belastinggevallen worden geëxporteerd. 


Let op! Niet alle belastingen worden geëxporteerd. Het is belangrijk dat de belastingen met relatieve posities, zogenaamde coördinaatdefinities' worden geëxporteerd. Met absolute posities gaat de export van de belastingen niet goed.


Scia model met belastingen


Scia engineer export naar RFEM relatieve posities coordinaatdefinities


Het rekenmodel in RFEM inclusief belastingen na de import vanuit Scia Engineer.


Rekenmodel met belastingen, zoals geïmporteerd vanuit Scia Engineer.


Het is ook mogelijk om Scia bestanden als IFC-bestanden in te lezen. Helaas zijn dit geen rekenmodellen en dient de gebruiker zelf heel veel bewerkingen te doen om alles goed te krijgen. Maak een nieuw model en selecteer bij 'Opties' > Inschakelen CAD/BIM model.


scia engineer importeren als .ifc bestand


Selecteer bij de Navigator het nieuwe tabblad 'CAD/BIM model' en lees het IFC-bestand in.


Selecteer CAD/BIM model bij IFC model import RFEM


Na het inlezen zijn alle geometrie gegevens van het IFC-bestand ingelezen. 


IFC bestand uit Scia engineer naar RFEM rekensoftware


De gebruiker kan individuele IFC/CAD-staven omzetten naar staven in het rekenmodel door via de rechtermuis knop de optie 'Maak staaf/staven...' te selecteren. Selecteer meerdere staven met de CTRL-toets ingedrukt om meerdere staven tegelijkertijd om te zetten.


Staven omzetten uit IFC model naar staven in RFEM rekensoftware


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl