Slankheden van staven uitvoeren


Met de rekensoftware voor constructeurs, RFEM, is het mogelijk om de slankheden van stalen staven per richting te berekenen. RFEM berekent de slankheid op basis van de kniklengte factor, de systeemlengte en de traagheidsstraal van de doorsnede in de beschouwde richting

Na de berekening is het mogelijk om de slankheden, de kniklengte factoren en de systeemlengtes van alle toegepaste profielen te exportern. Ga naar tabel 4.10 van 'Resultaten'.


Slankheden kniklengte factoren systeemlengtes export RFEM rekensoftware