Vlakvrijgave toepassen tussen 2 solids in RFEM 5


In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een vlakvrijgave kunt toepassen tussen twee solids in RFEM 5.09. U kunt vlakvrijgaves toepassen om eigenschappen van onderdelen in constructies in te stellen zodat deze zich onafhankelijk kunnen gedragen

OPMERKING : Een vlakvrijgave werkt op dezelfde manier als een lijnvrijgave, maar de non-lineariteits-eigenschappen worden op een vlak aangebracht.

We gaan uit van het volgende simpele model:Vlakvrijgave toepassen tussen 2 solids in RFEM

Afbeelding 1: Voorbeeldmodel.


Twee verschillende Belastinggevallen worden toegepast, zie afbeelding 2 en 3:

BG1: Lineaire oppervlaktes die op het verticale deel in de X-richting worden aangebracht.

BG2: Lineaire oppervlaktebelasting op het verticale element in -Y richting.Belastingen +X met vlakvrijgave in RFEM rekensoftware

Afbeelding 2: Belastinggeval 1 BG1


Belastingen -Y met vlakvrijgave in RFEM

Afbeelding 3: Belastinggeval 2.


1) De eerste stap voor het gebruik van een vlakvrijgave in RFEM is om de  "Vlakvrijgave-type" te definieren :

Selecteer Invoegen > Modelgegevens,> Vlakvrijgave-type en klik op Dialoogvenster.

Het is noodzakelijk om eerst de vlakvrijgave types aan te maken. voordat u vlakvrijgaven toepast.


Invoegen vlakvrijgave in RFEM

Afbeelding 4: Dialoogbox - Nieuw vlak vrijgave type.


In het dialoogvenster kunt u een vrijgave in drie mogelijke bewegingsrichtingen toepassen en het maakt het ook mogelijk om niet-lineaire eigenschappen te definiëren. Als u het rechtermenu openklikt, kunt u een nonlineariteit kiezen uit een lijst met mogelijke opties, zoals afgebeeld in afbeelding 5.


NB: De richtingen van de vlakvrijgave zijn gerelateerd aan de lokale assen van het vlak waar de vlakvrijgave wordt toegepast.


Het is altijd mogelijk om de waarde van de veerkonstante voor elke richting in te voegen of aan te passen.


niet lineairiteiten instellen vlakvrijgave in RFEM rekensoftware

Afbeelding 5: Dialoogvenster - Mogelijke niet-lineariteiten.


Zodra alle Vlakvrijgave tpes zijn ingesteld, kunt u ze altijd controleren en aanpassen met behulp van de projectnavigator  die u in de linkerzijde van het scherm kunt vinden, zoals weergegeven in afbeelding 6.

Projectnavigator vlakvrijgave weergave in RFEM

Afbeelding 6: Project Navigator.


2) De volgende stap is de vlakvrijgave aan een vlak toewijzen  


Selecteer Invoegen > Modelgegevens > Vlakvrijgave en klik op Dialoogvenster. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

Vlakvrijgave dialoogvenster in RFEM rekensoftware

Afbeelding 7: Nieuwe oppervlakte vrijgave.


Hierna volgen de stappen om een vlakvrijgave te definiëren :

  1. Selecteer het nummer van het oppervlak waarop de vlakvrijgave wordt toegepast of selecteer het grafisch.
  2. Selecteer een van de eerder vermelde vlakvrijgave types uit het pull down menu.
  3. Selecteer de solids om de vlakvrijgave op toe te passen om of selecteer ze grafisch.
  4. Druk op ok.

De toegepaste vlakvrijgave wordt grafisch weergegeven als een lichtblauwe rechthoek rondom het vrijgegeven vlak, zie afbeelding 8.

vrijgegeven vlak geen krachtsoverdracht tussen 2 solid RFEM rekensoftware

Afbeelding 8: Grafische weergave van de vlakvrijgave


In dit voorbeeld zijn de volgende instellingen gebruikt:


Opties voor vlakvrijgave in RFEM rekensoftware

Afbeelding 9: Instellingen op het vrijgegeven vlak.


De instelling “vast als negatief px” betekent dat wanneer er een kracht in -X richting wordt toegepast, de verbinding zich zal gedragen als een starre verbinding, terwijl wanneer de belasting in de positieve X-richting  toegepast wordt deze verbinding zich zal gedragen als vrijgegeven.

De instelling :"vast als positief py" betekent dat wanner er een lading in + Y wordt toegepast, de verbinding zich als een starre verbinding zal gedragen; Wanneer de belasting in de negatieve richting staat, zal de verbinding zich gedragen als vrijgegeven.


De solid die gekozen wordt om te worden vrijgegeven is hier het verticale element.

Vervormingen met en zonder vlakvrijgave in RFEM rekensoftware

Afbeelding 10: Vervorming door  BG1 (belasting  in + X richting).


vervormingen vlakvrijgave 3D geen krachtsoverdracht in RFEM rekensoftware

Afbeelding 11: Vervorming  door de BG2 (Load in -Y).


Zoals duidelijk zichtbaar is in afbeeldingen 10 en 11, is het verticale element vrijgegeven met  het geselecteerde oppervlak voor beide belastinggevallen, in de richtingen waar de vrijgave is ingesteld.