Imperfecties 1e en 2e orde in RFEM 5


Om in RFEM inzicht te geven in het belasten volgens imperfecties leggen wij hier uit welke berekening het is die tot stand komt.


De belasting volgens de imperfectie wordt volgens de Eurocode 3  EN1993-1-1 norm berekend in RFEM. Imperfecties belastinggevel uitrekenen met rekensoftware RFEMImperfecties van de 1e orde 


De belasting volgens imperfectie de 1e orde wordt als volgt aangegeven in RFEM. De standaard instelling van deze imperfectie is te vinden bij RECHTERMUISKLIK op de LOAD CASE/belastinggeval zelf.

De factor e0 wordt als volgt weergegeven. De standaard instelling is L/e0 =200

In bijgevoegd voorbeeld weergegeven als Belastinggeval LC2.imperfecties berekenen met rekensoftware RFEM


De belasting wordt dan als volgt weergegeven.


Imperfectie als belastinggeval in rekensoftware RFEM


Bij een belastinggeval/LOAD CASE LC1 (normaalkracht) van 4200 kN (om een knik te simuleren) op een ligger van 2 meter, zou dat neerkomen op een belasting resultaat van :


2e orde imperfecties in constructies met rekensoftware RFEM


Normaalkracht            NEd :4200 kN

excentriciteit                e     : 0.01 m

Lengte van de staaf    L    :       2 m 

                                    L/e :     200


Als belasting q    :    8*( 4200*0.01)/(2²) =84 kN/m


In onderstaande afbeelding, en bijgevoegd voorbeeld voorgesteld als Belastinggeval/LOAD CASE LC4.Imperfectie als belastinggeval met Normaalkracht berekenen rekensoftware RFEM

(deze doet niet mee in de verdere berekening)


IMPERFECTIES genereren met RF-IMP


Een andere manier is om RF-IMP, de add-on module voor het genereren van imperfecties van staven en eindige elementen, te gebruiken. RF-IMP kan de staven opdelen in een gelijk aantal delen en de tussenliggende knopen automatisch verschuiven.


Met RF-STABILITY reken we voor belastinggeval 1 de eerste knikvorm voor staaf 2 uit, zie bijlage. RF-IMP gebruikt deze knikvorm om de tussenliggende coördinaten aan te passen:Imperfecties berekenen met RF-IMP en RF-STABILITY met rekensoftware RFEM


De knoopcoördinatentabel ziet er vervolgens als volgt uit:


Vervolgens kun je het model doorrekenen waarbij het model reeds de voor-vervormingen/imperfecties bevat en de solver de 2e orde effecten voor je uitrekent.


Meer over de add-on module RF-IMP: RF-IMP