Om in RFEM inzicht te geven in de het belasten volgens imperfecties leggen wij hier uit wat de berekening is die tot stand komt.


De belasting volgens de imperfectie wordt volgens de EN1993-1-1 norm  berekend in RFEM. imperfecties uitrekenen met rekensoftware RFEMImperfecties van de 1e orde 


De belasting volgens imperfectie van de 1e orde wordt als volgt aangegeven in RFEM.

de standaard instelling van deze imperfectie is te vinden bij rechtermuisklink op de LOAD CASE/belastinggeval zelf.

De factor e0 wordt als volgt weergegeven 

L/e0 =200

In bijgevoegd voorbeeld weergegeven als LC2.imperfecties berekenen met rekensoftware RFEM

De belasting wordt dan als volgt weergegeven.


imperfecties doorrekenen met rekensoftware RFEM


Bij een belasting LC1 (normaalkracht) van 4200 kN om een knik te simuleren op een ligger van 2 meter. 

Zou dat neerkomen op een belasting resultaat van :

2e orde imperfecties in constructies met rekensoftware RFEM


NEd :4200 kN

e     : 0.01 m

L    :       2 m 

L/e :     200


q    :    8*( 4200*0.01)/(2²) =84 kN/m


In bijgevoegd voorbeeld voorgesteld als voorbeeld LC4.2e orde imperfecties berekenen met rekensoftware RFEM


(deze doet niet mee in de verdere berekening)


Een andere manier is om RF-IMP, de add-on module voor het genereren van imperfecties van staven en eindige elementen, te gebruiken. RF-IMP kan de staven opdelen in een gelijk aantal delen en de tussenliggende knopen automatisch verschuiven.


Met RF-STABILITY reken we voor belastinggeval 1 de eerste knikvorm voor staaf 2 uit, zie bijlage. RF-IMP gebruikt deze knikvorm om de tussenliggende coördinaten aan te passen:interface 2e orde imperfecties berekenen met rekensoftware RFEM


De knoopcoördinatentabel ziet er vervolgens als volgt uit:2e orde imperfecties knopentabel berekenen met rekensoftware RFEMVervolgens kun je het model doorrekenen waarbij het model reeds de voor-vervormingen/imperfecties bevat en de solver de 2e orde effecten voor je uitrekent.