Gemiddelde gebieden gebruiken in RFEM 5


In RFEM kunt u resultaten van eindige elementen berekening in vlakken en platen uit-middelen of uit-vlakken. Hiervoor gebruikt u de functie 'Gemiddeld gebied'. 

(MENU > Resultaat > Nieuw gemiddeld gebied ...)


Meestal zal u een gemiddeld gebied toepassen boven een steunpunt, einde van een steunlijn of wand of onder een puntlast. 

U kunt een gemiddeld gebied als een strook, cirkel, elips of vierkant definiëren.


gemiddelde gebieden gebruiken om piekspanningen uitvlakken in rekensoftware RFEM


Het eigenschappenvenster van een gemiddeld gebied toont de diverse mogelijkheden die een gebruiker  ter beschikking staan. 


gemiddelde gebieden definieren om piekspanningen uitvlakken in RFEM


De resultaten van bijvoorbeeld de momenten Mx / My in een vlak zijn bijvoorbeeld als volgt:


Zonder gemiddelde gebieden:


spanningen resultaten zonder gemiddelde gebieden in RFEM


Met gemiddelde gebieden :


spanningen resultaten met gemiddelde gebieden in rekensoftware RFEM


Gebruikers van de RF-CONCRETE Surfaces add-on moeten aangeven of zij ook met de resultaten van de snedekrachten binnen het gemiddelde gebied willen rekenen. 

Dit doet men als volgt:


RF-CONCRETE resultaten berekenen met of zonder resultaten met toepassing op gemiddelde gebieden in rekensoftware RFEMLet op! Ligt een deel van een gemiddeld gebied buiten het vlak, dan is de gemiddelde waarde lager dan verwacht. Voor het gebied dat buiten het vlak ligt wordt een waarde van NUL aangehouden!