In RFEM kunt u resultaten van de eindige elementen berekening in vlakken en platen uitmiddelen of uitvlakken. Hiervoor gebruikt u de functie 'Gemiddeld gebied'. 

(MENU > Resultaat > Nieuw gemiddeld gebied ...)


Meestal zal u een gemiddeld gebied toepassen boven een steunpunt, einde van een steunlijn of wand of onder een puntlast. 

U kunt een gemiddeld gebied als een strook, cirkel, elips of vierkant definiëren.


gemiddelde gebieden in rekensoftware RFEM


Het eigenschappenvenster van een gemiddeld gebied toont de diverse mogelijkheden die een gebruiker  ter beschikking staan. 


Tr-ipsiOeNBWi3OoofF8KupikcpxQCck8w.png


De resultaten van bijvoorbeeld de momenten Mx / My in een vlak zijn bijvoorbeeld als volgt:


Zonder gemiddelde gebieden:


moment resultaten zonder gemiddelde gebieden in RFEM


Met gemiddelde gebieden :


resultaten met gemiddelde gebieden in rekensoftware RFEM


Gebruikers van de RF-CONCRETE Surfaces add-on moeten aangeven of zij ook met de resultaten van de snedekrachten binnen het gemiddelde gebied willen rekenen. 

Dit doet men als volgt:


interface rekenen met gemiddelde gebieden in rekensoftware RFEM