RFEM bestanden verkleinen via Project Manager


Via de project manager van RFEM / RSTAB is het heel eenvoudig om bestanden te archiveren of kleiner qua opslagruimte (MB's) te maken. 


1) Ga naar de project manager in RFEM / RSTAB:


Projectmanager in RFEM rekensoftware


2) Selecteer de desbetreffende (project) map die je wilt archiveren of qua grootte wil reduceren. 


3) Klik met de rechter muis op het bestand in de getoonde lijst met bestanden en selecteer 'Verwijder resultaten' of 'Verwijder berekeningsrapport'.Verkleinen van bestanden in RFEM rekensoftware


Hierop wordt zonder dat RFEM / RSTAB wordt geopend automatisch de resultaten of het berekeningsrapport verwijderd.