In RF-STEEL EC3 kunnen kipsteunen worden ingegeven op staven of staafverzamelingen. De afstand van de kipsteun kan relatief zijn (%) of op absoluut (m). Ook kan de vertikale positie van de kipsteun ingegeven worden zodat kipsteunen bijvoorbeeld alleen werkzaam zijn bij de combinaties inclusief het belastinggeval 'windzuiging'.


Ga in de add-on module naar tabel 1.4 en selecteer bij het 'verhinderingstype' (kolom B) 'zijdelings (bovenflens)'. Er wordt hierbij aangenomen dat 'lokale z-as' van de staaf naar beneden is gericht zie plaatje.
Er kunnen meerdere kipsteunen worden ingegeven per staaf. Tevens kan bij details de lastaangrijping worden ingesteld zijnde: in dwarskrachtencentrum, stabiliserende invloed of destabiliserende invloed (standaard). 

Het aantal kipsteunen, de lastaangrijping en de vertikale positie beinvloedt de berekening van het ideaal kritische kipmoment, dat bij de resultaten van de kipcontrole kan worden afgelezen.