Modellen van Tekla importeren in RFEM 5


In bijgesloten video van Dlubal is te zien hoe een Tekla Structures model gebruikt kan worden om te een rekenmodel te genereren in RFEM 5. 

Het is noodzakelijk dat Tekla Structures en RFEM beide op het werkstation aanwezig zijn. Adviesburo Van Meijl / Verhaegh (www.meijl.nl) heeft een handleiding gemaakt (zie bijgesloten bestand) m.b.t. het inlezen van rekenmodellen van stalen hallen vanuit Tekla in RFEM. 

Er wordt uitgelegd hoe je het rekenmodel in Tekla kunt opzetten en aanpassen. 

Vervolgens wordt de koppeling met RFEM getoond. Nadien kunnen de aanpassingen vanuit RFEM teruggelezen worden in Tekla.


Via Analysis en Design modellen kunt u een rekenmodel maken. Het resultaat is een model wat opgeslagen wordt in de mappenstructuur (..\Analysis ) van het Tekla Structures bestand. 


Rekenmodel genereren in Tekla Structures voor import in RFEM

Deze kan eenvoudig geïmporteerd worden in een Nieuw bestand met de Direct link. (Cntrl+I)


Importeren van Tekla structures model in RFEm via BIM linkImporteren van Tekla structures model in RFEm via BIM link