Uitleg IDEA Connection

Deze folder bevat bestanden die meer uitleg omtrent het programma IDEA Connection

Detaillering in IDEA Connection
Door de detaillering aan te vinken in NORMINSTELLING in IDEA Connection kun je de boutposities controle uitvoeren volgens de Eurocode 3 . Zie ...
Do, 21 Jun, 2018 at 3:47 PM
Lasdikte '0' in IDEA Connection.
In IDEA Connection wordt bij de lasinstelling '0' de lasdikte automatisch bepaald aan de hand van de aanliggende plaat. De waarde 0 wordt dan ...
Do, 17 Mei, 2018 at 3:09 PM
Voorspanbouten in IDEA Connection
Je kunt voorspanbouten instellen volgens de instructie op de resource pagina van ideastatica.com https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/FAQ/...
Di, 27 Nov, 2018 at 1:39 PM
Asymmetrische spanningsverdeling bij een ligger doorkoppeling
In IDEA Connection kunnen gebruikers liggers via een verbinding doorkoppelen. De verbinding kan een krachtsoverdracht van zes snedekrachten overdragen. In b...
Ma, 26 Nov, 2018 at 10:17 AM
Positioneren staven in IDEA Connection
De positionering van de staven in IDEA Connection kun je instellen bij GEOMETRIE.  de Beta        -richting is de rotatie om de Z-as ( van het Lokale Co...
Wo, 29 Aug, 2018 at 2:59 PM
Baluster aansluiting in IDEA Connection
Het is mogelijk met IDEA StatiCa Connection vanaf versie 8.2 om met 'Algemene voetplaat' verder te gaan dan de bestaande 'Voetplaat wizard&#x...
Do, 8 Mrt, 2018 at 3:33 PM
Automatische combinaties gebruiken in IDEA Designer
Nadat een bestand uit bijvoorbeeld RFEM is geimporteerd, kan de gebruiker van IDEA Designer de automatische combinaties gebruiken om op basis van de bereken...
Do, 8 Mrt, 2018 at 3:33 PM
Eén knoop, bijbehorende staven en snedekrachten uit Scia importeren in IDEA Connection
Op Youtube kunt u de film bekijken met de uitleg van de import van gegevens uit Scia Engineer in IDEA Connection, zie link: Link naar Youtube Video Het ...
Do, 8 Mrt, 2018 at 11:22 AM
Meerdere knopen uit Scia Engineer importeren via IDEA Designer
Het is mogelijk om -in tegenstelling tot de directe link- meerdere knopen tegelijkertijd te importeren in IDEA Connection. Hiervoor gaan we het program...
Do, 8 Mrt, 2018 at 11:23 AM
IDEA Connection bestanden (laten) bekijken
Het is mogelijk om IDEA Connection bestanden te bekijken zonder een IDEA Connection licentie. Iedereen kan IDEA Connection bekijken met behulp van een zogen...
Zo, 7 Okt, 2018 at 7:46 PM