Onafhankelijk Eindige Elementen Net Toepassen


Vanaf versie 6.06.0002 kunt u een onafhankelijk eindig elementennet toepassen. Ga naar de instellingen van het eindige elementnet in menu > Berekenen > EE-net instellingen... en selecteer 'Onafhankelijk EE-net heeft voorkeur'.


Oude Situatie:

Onafhankelijk eindige elementennet