Ontbrekende Correlatie bij Windbelasting


Als de windbelasting voor gebouwen of constructies moet worden bepaald door gelijktijdige aanname van aërodynamische druk- en zuig coëfficiënten aan de loefzijde en lijzijde van het gebouw, kan rekening worden gehouden met de correlatie van de winddruk op de zones D en E van de gevelvlakken.

 

Het gebrek aan correlatie tussen winddrukken aan de loefzijde en lijzijde mag als volgt zijn beschouwd volgens 7.2.2.(3).

Voor gebouwen met h/d ≥ 5 wordt de resulterende kracht vermenigvuldigd met 1. 

Voor gebouwen met h/d ≤ 1 wordt de resulterende kracht vermenigvuldigd met 0,85. 

Voor tussenliggende waarden van h/d mag lineair zijn geïnterpoleerd.

 

Om het ontbrekende Correlatie in RFEM 6 te activeren, ga naar windlasten >> parameters >> opties >> ontbrekende Correlatie volgens 7.2.2(3)


 

Externe winddruk zonder ‘’ ontbrekende Correlatie ‘’


Externe winddruk met ‘’ ontbrekende Correlatie"