Een nieuwe gebruiker aanmaken voor RFEM 6


U kunt een nieuwe gebruiker aanmaken via uw Extranet account van Dlubal Software. Ga naar   https://www.dlubal.com/en/extranet/my-account en login als Administrator. Enkel de Administrator kan nieuwe gebruikers aanmaken.


Ga naar het tabblad 'Company' en selecteer in de navigator aan de linkerzijde van het scherm 'Users'. Druk vervolgens op de knop [Add New User] onderaan de lijst met gebruikers.