Licentie Mogelijkheden


Wijzigen van de licentienaam


Ga naar het Extranet Account van het bedrijf en selecteer 'Licences'.


Kies vervolgens per online licentie (RFEM 6) licenties voor een toepasselijke naam.


Vervolgens wordt in de rechter bovenhoek van RFEM 6 en in de licentiemanager van elke gebruiker de juiste licentienaam getoond.

Lenen van licenties


Het is mogelijk om licentie te lenen. Kies in de licentiemanager Wijzig de knop [Licentie tot Datum]Kies een datum. Tot de geselecteerde datum is de licentie offline te gebruiken door elke de gebruiker die de licentie heeft geleend. Het is niet noodzakelijk over voor de gekozen datum online te zijn. Andere gebruikers kunnen tijdens de geselecteerde periode geen gebruik maken van de licentie.


Het is mogelijk om eerder dan de gekozen datum de licentie 'terug te geven'. Druk op de volgende knop.
Voor de beheerder is het mogelijk om via de 'License Sessions' of via 'License currently borrowd'  te zien, wie welke licentie in gebruik heeft.