Lasten over meerdere staven ingeven | Last op Staafverzameling ingeven


Als je een last over meerdere staven wilt laten lopen, dan is het handig om een staafverzameling te maken van de doorgaande staveen.


Selecteer alle staven die een staafverzameling moeten vormen en druk op de rechter muis knop. Selecteer de staven en kies 'Staven' > 'Maak Staafverzameling ... ' en druk op [Oké].Ga ververvolgens naar het menu 'Invoegen' en kies de optie 'Lasten' > 'Staafverzamelinglasten' > 'Dialoogvenster...'


Kies hier bijvoorbeeld de lastspreiding 'Variërend' en laat de belasting over meerdere staven lopen.