Optimaliseren van een doorsnede voor een UC anders dan 1.0


U kunt een doorsnede optimaliseren voor een unity check lager dan 1.0. Ga naar Algemene Instellingen | Staalontwerp en verander de waarde voor de Optimalisatie - Maximaal toegestane unity check