Incidentele ontwerpsituaties - Brand en Aanrijding


Er zijn in RFEM en RSTAB een tweetal incidentele situaties mogelijk: 1) Brandwerendheid, 2) Aanrijding of andere incidenties.


In ons voorbeeld hebben wij een drietal ontwerp situaties aangemaakt: 1) UGT - Brand, psi-1,1 2) UGT - Aanrijding, psi-2,1 3) Sterkte


Door voor alle ontwerpsituaties het staalontwerp AAN te zetten worden automatische de drie ontwerpsituaties gecontroleerd met het volgende resultaat:In de Aanrijding ontwerpsitatie worden alle partiele veiligheidsfactor op 1 gezet. Omdat de materiaal factor voor bijvoorbeeld staal 1 is, is de toetsing van de weerstand tov de UGT - sterkte gelijk, enkel de rekenwaardes van de snedekrachten zijn lager.