Voorbeeld JavaScript - Lopende Lasten in RFEM


In RFEM 6 en RSTAB 9 kunnen modellen en gegevens aangemaakt worden met behulp van JavaScript.


Bijgaaand voorbeeld is een voorbeeld van een Script van Lopende Lasten op twee staven: Staaf Nr. 1 en Staaf Nr. 2


var Load = 50000

var Steps = 20    

var Element = [1, 2]


for (var i = 0; i < Steps +1; i++)


{

var Loadcase = load_cases.create();

var j = i + 1

Loadcase.name = "Lopende Last - stap " + j

    

var Memberload = Loadcase.member_loads.create();

Memberload.members=Element;

Memberload.load_type = member_loads.LOAD_TYPE_FORCE;

Memberload.load_distribution = member_loads.LOAD_DISTRIBUTION_CONCENTRATED_1;

Memberload.coordinate_system = 1;

Memberload.magnitude = Load;

Memberload.load_direction = member_loads.LOAD_DIRECTION_GLOBAL_Z_OR_USER_DEFINED_W_TRUE;

Memberload.distance_a_is_defined_as_relative = true;

Memberload.distance_a_relative = 1/Steps * i;


var Memberload = Loadcase.member_loads.create();

Memberload.members=1

Memberload.load_type = member_loads.LOAD_TYPE_MOMENT;

Memberload.load_distribution = member_loads.LOAD_DISTRIBUTION_CONCENTRATED_1;

Memberload.coordinate_system = 1;

Memberload.load_direction = member_loads.LOAD_DIRECTION_GLOBAL_X_OR_USER_DEFINED_U_TRUE;

Memberload.magnitude = Load;

Memberload.distance_a_is_defined_as_relative = true;

Memberload.distance_a_relative = 1/Steps * i;

    

var Memberload = Loadcase.member_loads.create();

Memberload.members=2

Memberload.load_type = member_loads.LOAD_TYPE_MOMENT;

Memberload.load_distribution = member_loads.LOAD_DISTRIBUTION_CONCENTRATED_1;

Memberload.coordinate_system = 1;

Memberload.load_direction = member_loads.LOAD_DIRECTION_GLOBAL_X_OR_USER_DEFINED_U_TRUE;

Memberload.magnitude = -1*Load;

Memberload.distance_a_is_defined_as_relative = true;

Memberload.distance_a_relative = 1/Steps * i;

}


Met behulp van het bijgaande RFEM bestand kunt u via de Script Manager het JavaScript nieuw aanmaken en laten uitvoeren. U kunt ook bijgaand js-bestand downloaden en installeren in de folder:


C:\Users\User\AppData\Local\Dlubal\RFEM6_6.01\user_scripts


De cursieve tekst kan verschillen per WIndows installatie en RFEM / RSTAB versie.


Het script verschijnt vervolgens onder 'User scripts'.


Het resultaat is op een aantal nieuwe belastinggevallen met elke een punt last en punt moment per ligger. Per belastinggeval is de positie toegenomen op basis van de volgende instellingen:


var Load = 50000 (Grootte van de kracht in Newtons]

var Steps = 20 (Aantal Stappen op een Staaf; pos = Staaflengte/Aantal Stappen)

var Element = [1, 2] (Staaf Nr.)