Vakwerkligger onder afschot modelleren


In RFEM is het mogelijk om vakwerken te maken waarbij in de bovenkoorde / bovenligger onder afschot is vervaardigd en de onderkoorde / -ligger evenwijdig met het grondvlak wordt gemodelleerd.


Het voorgestelde vakwerk heeft een overspanning van 18 [m]. De hoogte verloopt van 840 [mm] naar 500 [mm], De toegepaste profielen zijn: Koker 150×5 voor de boven- en onderkoorde. Voor de diagonalen Koker 80×4. Het aantal vakken 9.
Stap 1: De onderkoorde modelleren


We tekenen de onderkoorde door een rechte staven te modelleren met een lengte van 18 [m]. We verdelen de staaf in 18 gelijke stukken door de staaf te verdelen in 17 gelijke stukken en de optie 'Maak 'Op Staaf' knopen de de staaf te verdelen in te schakelen / AAN te zetten.Overzicht van onderkoorde.

Overzicht van onderkoorde.


Stap 2: Kopieer onderkoorde


Kopieer de onderkoorde met een afstand van 500 [mm] in z- richting. Verplaats nu de knoop van de bovenkoorde van het hoogste punt met 340 [mm[, zodat de hoogte 840 [mm] wordt.
Stap 3: Modelleer diagonalen


Modelleer nu de diagonalen door in één keer met de functie: Nieuwe Staaf > 'Doorgaand | Simpel...' de diagonalen te modelleren. Stel de doorsnede in op koker 80×4.