Doorsnedecontrole van staalspanningen


Nadat de Staalcontrole is uitgevoerd kunt u de staalspanningen in een doorsnede laten tonen. Ga naar de Staven - Ontwerpwaarde Details.Nu wordt op doorsnede nivo de unity check in de hele doorsnede getoond voor alle vezels. Beter is om per vezel de actuele spanning te laten tonen. Ga naar de Grafiek van de Ontwerp waarde en selecteer 'Spanningen'. Selecteer 'sigma x op basis van bijvoorbeeld N + My'.