Enkel maatgevende controle tonen per type controle


De ontwerp verhoudingen van staven tonen standaard alle uitgevoerde controles, zoals de doorsnedecontrole, stabiliteit, brandwerendheid en vervormingen. Heel vaak leidt dit tot meer dan 10 regels.Het is mogelijk om enkel de maatgevende controle per type controle uit te voeren. Ga naar de knop 'Toon Resultaattabellen Manager' en zet 'Alleen Maatgevend' per Rijen aan.