Laagste kritische knikfactor tonen

Van een berekening met een grote hoeveelheid combinaties of belastinggevallen is het mogelijk om voor alle berekende eigenvormen voor alle stabiliteitsgevallen van de geselecteerde combinaties/gevallen de laagste knikfactor laten tonen.


Ga naar de Ontwerpsituaties en wijzig de Combinatie Wizard. Zet voor de Wizard vervolgens de stabiliteitsberekening AAN. Alle combinaties die tot de Ontwerpsituatie behoren, zullen dan ook op stabiliteit gecontroleerd worden.Ga na een succesvolle berekening van de combinaties/gevallen en de stabiliteitsgevallen naar 'Statische Berekening' en selecteer het overzicht voor de Ontwerpsituatie, bijvoorbeeld OS1 UGT.


In regel Stabiliteitsberekening wordt de minimum kritische belastingfactor getoond met bijbehorende belastingcombinatie.