Wat zijn de minimale eisen aan de RFEM 6 en RSTAB 9 installatie?


De volgende computer configuraties zijn tenminste benodigd voor RFEM 6 en RSTAB 9:

 • Werkgeheugen (RAM): 4 GB
 • Processor CPU: x64
 • Vrije ruimte op de harde schijf / SSD schijf: 10 GB
 • Scherm en grafische kaart resolutie: Een resolutie met tenminste 1920 x 1080 pixels moet worden gebruikt om op de juiste wijze alle dialoogvensters, schermen en resultaatgrafieken te tonen.
 • Operating systeem: Microsoft Windows 8.1 64 bit
 • Grafische kaart: Een grafische kaar met een GPU van NVIDIA of AMD met OpenGL 4.2 ondersteuning (in principe elke  GPU die is vrijgegeven na ~ 2011)


De volgende computerconfiguraties zijn minimaal vereist voor RFEM 6 en RSTAB 9:


 • Werkgeheugen (RAM): 4 GB
 • Processor-CPU: x64
 • Gratis massaopslag: 10 GB
 • Scherm- en grafische kaartresolutie: een resolutie van ten minste 1920 x 1080 pixels moet worden gebruikt om alle dialoogvensters, vensters en resultaatdiagrammen correct weer te geven.
 • Besturingssysteem: Microsoft Windows 8.1 64 bit
 • Grafische kaart: een grafische kaart zoals NVIDIA of AMD met OpenGL 4.2-ondersteuning (over het algemeen elke speciale GPU die na ~ 2011 is uitgebracht).


RFEM 6 en RSTAB 9 draaien momenteel niet op Linux of Mac OS.


Voor optimale programmamogelijkheden wordt de volgende computerconfiguratie aanbevolen:


 • Werkgeheugen (RAM): 64 GB
 • Processor CPU: Intel Core i9-9900K met 8 fysieke cores of hoger.
 • Het aantal cores heeft een positief effect op de rekentijd en de respectievelijke single-core power op de pure programmawerking en grafische data.
 • Gebruik van een Solid State Drive (SSD) voor kortere toegangstijden en hogere gegevensoverdrachtsnelheden.
 • Grafische kaart: Een moderne NVIDIA of AMD grafische kaart met OpenGL-ondersteuning (bijvoorbeeld NVIDIA GeForce RTX 2070 of beter).
 • Als u een Nvidia-kaart op een externe computer gebruikt, moet u mogelijk een extra hulpprogramma van Nvidia installeren om op afstand versnelde OpenGL in te schakelen:


        https://developer.nvidia.com/nvidia-opengl-rdp


 • Besturingssysteem: Microsoft Windows 10 64-bit
 • De nieuwe programmageneratie is ontwikkeld voor 4k-monitoren. Voor een optimale gebruikerservaring is het noodzakelijk om dezelfde resolutie-instellingen toe te wijzen. Op deze manier geeft de computer het programma op beide monitoren duidelijk en correct geschaald weer. In het geval van verschillende schalen, kunnen er problemen zijn met de duidelijkheid van de weergave. Dit probleem is bekend voor standaard Windows-dialoogvensters buiten de Dlubal-programma's waarvan we hopen op een mogelijke verbetering met Windows 11.


We raden sterk af om zogenaamde geintegreerde grafische kaarten te gebruiken. Deze leiden vaak tot problemen vanwege de stuurprogramma's.


RFEM 6 en RSTAB 9 draaien niet op Linux of Mac OS.


In het Engels:


The following computer configurations are at a minimum required for RFEM 6 and RSTAB 9:

 • Working memory (RAM): 4 GB
 • Processor CPU: x64

 • Free mass storage: 10 GB
 • Screen and graphics card resolution: A resolution of at least 1920 x 1080 pixels should be used to correctly display all dialog boxes, windows, and result diagrams.

 • Operating system: Microsoft Windows 8.1 64 bit
 • Graphics card: A graphics card such as NVIDIA or AMD with the OpenGL 4.2 support (generally any dedicated GPU released after ~ 2011) We strongly advise against using an integrated GPU such as Intel, as there may be driver issues.

RFEM 6 and RSTAB 9 currently do not run on Linux or Mac OS.

For optimal program capabilities, the following computer configuration is recommended:

 • Working memory (RAM): 64 GB

 • Processor CPU: Intel Core i9-9900K with 8 physical cores or higher.
 • The number of cores has a positive effect on the calculation time and the respective single-core power on the pure program operation and graphics data.
 • Use of a Solid State Drive (SSD) to achieve shorter access times and higher data transfer rates.

 • Graphics card: A modern NVIDIA or AMD graphics card with OpenGL support (for example, NVIDIA GeForce RTX 2070 or better).
 • If you use an Nvidia card on a remote computer, you may have to install an additional tool from Nvidia to enable remote accelerated OpenGL:

https://developer.nvidia.com/nvidia-opengl-rdp


 • Operating system: Microsoft Windows 10 64-bit
 • The new program generation is developed for 4k monitors. For the optimal user experience, it is necessary to assign the same resolution settings. In this way, the computer displays the program clearly and correctly scaled on both monitors. In the case of different scalings, there may be some clarity display issues. This issue is known for standard Windows dialog boxes outside of the Dlubal