Een drukkoorde van een vakwerkligger onder afschot plaatsen/afschuinen

Je kunt een drukkoorde / bovenregel van een vakwerkligger recht modelleren en later onder een afschot plaatsen. Hiervoor dien je de functie 'Afschuinen' te gebruiken. menu > Bewerken > Afschuinen ('chamfer'). Selecteer het deel van de bovenregel dat je wil afschuinen en voer het Afschuinen commando uit.
In ons voorbeeld is het linker deel geselecteerd. We stellen de helling in op 1%. Vervolgens stellen we het rotatiepunt in ('de nok') en de rotatie-as 'Y' en de richting 'Z'. Voor het rechterdeel stellen we de rotatie in op -1%.


Het resultaat is als volgt: