Als ik wil inloggen, dan krijg ik een foutmelding 'SSL handshake failed'


Als u deze foutmelding ziet, dan kunt u niet verbinden met onze licentie server om uw licentie te verifieren.


Vraag AUB uw IT ondersteuner om de cummunicatie met onze server te controleren. Het is noodzakelijk om de volgende toegang in de 'firewall policies' als ook het netwerk in te schakelen.


  • Server naam:    lm.dlubal.com
  • Server IP:    89.187.130.211
  • Server port:     443


If you see this error message, you cannot connect to our license server to verify your license.

Please ask your IT to check the communication with our server. It is necessary to enable the following access in the firewall policies as well as in the network:

  • Server name:    lm.dlubal.com
  • Server IP:    89.187.130.211
  • Server port:     443