Contactvlakken toepassen in RFEM

Contactvlakken verzorgen de afdracht van vervormingen tussen twee 'evenwijdige' vlakken: het is noodzakelijk dat de hoek tussen de normaalvectoren van de vlakke vlakken niet te veel afwijkt. (bijv. <1%).


Het is niet noodzakelijk dat de vlakken dezelfde afmetingen hebben. In ons voorbeeld ligt een stalen plaat op een betonvloer. Via het Speciale Object 'Contactvlak' is het contact tussen de rechte vlakken gedefineerd.
We kunnen niet-lineaire voorwaarden ingeven voor het vlakcontact via 'Speciale Objecten Types'. Voor de verplaatsingen loodrecht is er: 'Volledige krachtsoverdracht', 'Bezwijken door druk' en 'Bezwijken door trek'. Voor de verplaatsingen evenwijdig aan de vlakken is er 'Volledige krachtsoverdracht', 'Elastische wrijving', 'Starre wrijving' en 'Elastisch vlakgedrag'.


Het resultaat voor het voorbeeld is als volgt:
Duidelijk zien wij de stalen plaat uitkragen t.o.v. de betonvloer en sterk vervormen door de bovenlast.