Vlak resultaataanpassing gebruiken in RFEM


In RFEM kunt u resultaten van eindige elementen berekening in vlakken en platen uit-middelen of uit-vlakken. Hiervoor gebruikt u het speciale object 'Vlakresultaataanpassing' (in RFEM 5 Gemiddeld Gebied). Navigator - Gegevens > Speciale Objecten > Vlakresultaataanpassing.Meestal zal u een Vlakresultaataanpassing toepassen boven een steunpunt, einde van een steunlijn of wand of onder een puntlast. U kunt een Vlakresultaataanpassing, als een strook, cirkel, elips of vierkant definiëren.


Navigator - WeergaveHet eigenschappenvenster van een Vlakresultaataanpassing toont de diverse mogelijkheden die een gebruiker  ter beschikking staan. De resultaten van bijvoorbeeld de momenten Mx / My in een vlak zijn bijvoorbeeld als volgt:


Zonder Vlakresultaataanpassingen:Met Vlakresultaataanpassingen:In Concrete Design wordt automatisch altijd de Vlakresultaataanpassing meegenomen in de berekening van de wapening.


Let op! Ligt een deel van een Vlakresultaataanpassing buiten het vlak, dan is de gemiddelde waarde lager dan verwacht. Voor het gebied dat buiten het vlak ligt wordt een waarde van NUL aangehouden!