Aanpassing van NEN - EN 1992-1-1 versie 2020

De aanpassing van de NEN - EN 1992-1-1 versie 2020 met betrekking tot de scheurafstand sr,max is als volgt aangepast in Concrete Design | RFEM 6. [Vergelijk 7.11] [Vergelijking 7,.14]