Gebouwmodel toepassen in RFEM 3D

In RFEM is het mogelijk om de add-on Gebouwmodel te gebruiken. Een gebouwmodel is een simplificatie van een werkelijk gebouw ten behoeve van het inzicht in de werking van de stabiliteitselementen van een gebouw.


Kies bij de Add-ons het speciale 'Gebouwmodel'.Nu is het mogelijk om verdiepingen te maken die onderdeel zijn van het totale gebouw model.


In ons voorbeeld hebben wij de volgende verdiepingen gemaakt:Nu hoeven wij enkel de stabiliteitswanden/elementen te modelleren. In ons voorbeeld is dit een gebouwkern met twee stabiliteitswanden. Tevens hebben wij een 'Lastafdracht' vlak gemodelleerd om de windbelasitng op de constructie te modelleren. Dit is het paarse vlak. De horizontale staven zijn oneindig stijf en de hoekkolommen zijn ronde betonkolommen. De wanden, kolommen en de kern zijn ondersteund.


Het gebouwmodel maakt automatisch zogenaamde 'Starre koppelingen' tussen alle knopen van een verdieping. In bovenstaande plaatje is de de grijze bol met de rode draden. De starre koppelingen werken voor lijnen en knopen.


Tevens worden er per verdieping op elke wand zogenaamde resultaatsnedes gemaakt. Deze snedes worden gebruikt om de dwarskrachten per verdiepingen per stabiliteitswand te kunnen onderzoeken.


Het resultaat van de berekening van de vervormingen is als volgt:Per verdieping wordt ook de massa getoond in het zwaartepunt.


De resultaten van de resultaatsnedes zijn als volgt: