Ontwerpsituaties voor hout, staal, beton en aluminium normcontroles

In RFEM en RSTAB kun je ontwerpsituaties aangeven. Ontwerpsituaties zijn voor de diverse ontwerp modules noodzakelijke grenstoestanden, zoals de uiterste grenstoestand, incidentele grenstoestand of een van de drie bruikbaarheidsgrenstoestanden. Met ontwerpsituaties worden direct bij de hoofdberekening de diverse onderdelen volgens de relevante normen gecontroleerd op sterkte, gebruik en andere situaties.


Je kan ontwerpsituaties aangeven voor beton, staal, hout, metselwerk en aluminium ontwerp modules. De ontwerp modules maken gebruik van normen, zoals de Eurocode of de Amerikaanse normen: AISC, ACI of AWC. Ook zijn er andere nationale normen beschikbaar.


Bijgaand voorbeeld bestaat uit een eenvoudig illustratief model met een betonnen vloer, stalen raamwerk en houten gordingen. De vloer wordt ondersteund door een bedding en de raamwerken zijn stabiel gemaakt met stalen windverbanden.


In het dialoogvenster 'Belastinggevallen & -Combinaties' is het vierde tabblad 'Ontwerpsituaties' zichtbaar. Er kunnen meerdere ontwerpsituaties gemaakt worden. Per ontwerpsituatie dienen drie zaken ingesteld te worden.


1) Relevante grenstoestand

2) Voor welke ontwerp module dient de situatie gebruikt te worden: betonontwerp, staalontwerp?

3) Volgens welke combinatiewizard dienen de relevante belastingcombinaties of resultaatcombinaties gemaakt te worden.


Voorbeeld: Ontwerpsituatie met de Uiterste Grenstoestand


Voorbeeld: Ontwerpsituatie met de Frequente Bruikbaarheidsgrenstoestand


Als de diverse ontwerpeigenschappen per staaf en betonnen vloer op de juiste wijze zijn ingesteld, dan worden na de statische berekening direct de ontwerp module normcontroles uitgevoerd. Per ontwerp module kunnen de diverse resultaten gecontroleerd worden, maar via het ontwerpoverzicht kan ook een totaal overzicht van alle materiaal controles getoond worden, waarbij bijvoorbeeld waardes lager dan een bepaalde waarde gefilterd worden.Ook kunnen in het grafische scherm direct de omhullende resultaten van de relevante ontwerpsituatie getoond worden. De ontwerpsituatie hebben dezelfde werking als resultaatcombinaties. Er is een minimum en maximum waarde en standaard worden beide waardes getoond.