Belastingvlakken | Lastafdracht vlakken gebruiken voor het verdelen van lasten

Belastingvlakken of zogenaamde belastingpanelen worden in rekensoftware gebruikt voor het verdelen van willekeurige geconcentreerde punt-, lijn- en vlaklasten. In RFEM wordt hiervoor een vlak gebruikt. Het 'hulp' vlak dient compleet vlak te zijn, m.a.w. alle z-coördinaten van het lokale assenstelsel van het vlak zijn NUL. Het toegepaste vlak heeft geen stijfheid. Een gebruiker kan per aangeven of de belasting in beide richtingen van het lokale assenstelsel of slechts in een richting dient af te dragen. 


Ga naar Maak Nieuw Vlak en kies bij Stijfheidstype 'Lastafdracht'.


Let op! Het vlak dient door staven ondersteund te worden, n.b. de lijnen van de staaf zijn de randlijnen van het vlak.In het tweede tabblad 'Lastafdracht' kunnen de diverse eigenschappen van de lastspreiding worden ingesteld. Via de optie 'Lastafdracht richting' kan je kiezen tussen beide richtingen, een verdeling op basis van de eindige elementen methode 'Isotroop EEM' of via de lokale x-, y-as. De eindige elementen methode kan gebruikt worden voor complexere vormen van het vlak.De gebruiker kan zonder dat de Solver berekening gestart dient te worden, controleren of de lastspreiding naar wens is.

Ga naar Navigator - Weergave en kies 'Vlakken > Lasten van Distributievlak'.


Of bewerk een vlak en selecteer 'Lasten van Distributievlak'.Nu worden de gespreide belastingen op de staven getoond. Het is mogelijk om staven uit te sluiten van de lastspreiding. Doe dit via het tabblad 'Lastspreiding' van het vlak en kies 'Zonder Werking Van'.


Onderstaande afbeelding toont zowel de vlaklast op het belastingpaneel als het resultaat van de spreiding.Varianten zijn bijvoorbeeld:


Spreiding per richting:


Isotroop | Eindige Elementen Spreiding:Lokale lasten op het vlak


Meerdere Staven, Verlopende Lasten en Zonder Werking van bepaalde Staven